top of page

Nasıl Rotaractör Olunur ?

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü’ne aday üye / üye olmak için yapılması gereken işlemler:


- Sitemizdeki iletişim bölümünden başvuru göndererek (Kişi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek teklif cevaplanır.),
- Rotary ya da Rotaract üyesi olan birisi tarafından yönetim kuruluna teklifte bulunarak üyelik başvurusu dikkate alınır.

18-30 yaş aralığı şartı aranmaktadır

 

Aday Üyelik / Üyelik Süreci:


- Üye olmak isteyen kişi, kulüpte misafir ünvanı ile bulunur.
- Misafir olarak gelen kişi, Rotary prensiplerini öğrenmeli ve benimsemelidir.
- Kişi, kulübün gerçekleştirdiği çoğu toplantıya ve etkinliğe katılması gerekmektedir.
- Yönetim kurulu uygun gördüğü zaman kişi, “Aday Üye Eğitim Semineri”ne katılarak aday üyelik sürecine başlamalıdır.
- Aday Üye ünvanını kazanan kişi, kulübün toplantılarına ve etkinliklerine katılmalıdır.
- Yönetim Kurulu uygun gördüğü bir zaman* kişinin üyelik konusunu kurula açar ve değerlendirmede bulunur.
- Kurul uygun görmüş ise Aday Üye, üyeliğe kabul töreni ile rozet takılarak Üye ünvanı kazanır.

* Üyelik sürecinin kesin bir zamanı bulunmamaktadır, kişinin kulübe olan ilgisi ve katılımı ile belli olur.

Misafir: Üyenin, aday üyenin, kulüp ile bağlantısı olan birisinin kulübe davet ettiği kişi veya kulübe üye olmak isteyen kişidir.

Aday Üye: Rotaract 2420. Bölge’nin açmış olduğu “Aday Üye Eğitim Semineri”ne katılmış ve Yönetim Kurulu’nun gözlemlediği kulübe kabul edilme şansı olan kişidir.

Üye: Kulüpte hakları olan kişidir.

Rotaract Kulübü Derneği – İç Tüzük


BÖLÜM II – ÜYELİK


MADDE 4. Üyelik
Tüzüğün 4. Maddesinde belirtildiği gibi Kulübün “üye “ ve “onur üyesi” olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.

MADDE 5. Üyeliğe Başvuru
Rotaract olmayan bir kisinin Kulübün üyeliğine aday olabilmesi için en az bir Rotaract veya Rotaryen üye tarafından Yönetim Kuruluna teklif edilmesi gereklidir. Rotaract olmayan kisilerin üye olmak için Kulübe dogrudan başvuruları kabul edilmez.
Kulübe üye olmak için teklif edilen adayların
• Rotaract’ın prensiplerine ilgi göstermeye,
• Uluslararası Rotary ’nin, Bölgenin ve Kulübün amacına uygun nitelikte olmasına dikkat edilir.
Üye adayını öneren üye, üye adayına “Aday Üye Formu”nu doldurtarak, Genel Sekreter aracılığı ile Yönetim Kurulu’na sunar. Üye adayını öneren üye, üye adayından sorumludur.

MADDE 6. Üyeliğe Kabul Edilme Usulü
Adayların Kulübe üye olarak kabul edilmesinde; üyelerin öneride bulunma sekli, Yönetim Kurulunun ve ilgili komitelerin çalışma usulleri, uygulanacak yöntem ve adayın kabulü, Uluslararası Rotary Yöntem El Kitabındaki ve Uluslararası Rotary Rotaract El Kitabındaki kurallar dahilinde, Bölge tarafından yayınlanan “Rotaract Kulüpleri Üye Adayı Önerisi ve Üyelik islemleri Uygulama Yönetmeliği” esaslarına göre yapılır.

MADDE 7. Üyeliğe Kabul Töreni
Yeni üyenin üyeliğe kabul islemleri tamamlandıktan ve Yönetim Kurulu kararı alındıktan sonra yeni üye Kulüp Toplantısına davet edilir. Bu toplantıda uygulanacak tören Bölgenin yayınladığı “Üyeliğe Kabul Töreni Yönetmeliği” esaslarına göre yapılır.

MADDE 8. Üyeliğe Kabul Edilmede Özel Nitelikler
Yasalarda belirtilen hükümler dolayısıyla herhangi bir sivil toplum kurulusuna üye olması için özel izin alması gerekenlerin bu durumu dikkate alınır.

MADDE 9. Yabancılar
Üyeler tarafından üyeliğe teklif edilen yabancı uyruklu kişilerin, üyeliğe kabul edilme usulleri uygulamasından sonra, Yönetim Kurulunun üyeliğe kabul kararı tarihinden itibaren on takvim günü içerisinde Sekreter, bu üyenin Türkiye’de ikamet etme izni olduğuna dair belgeyi de ekleyerek, bir dilekçe ile mahallin en büyük mülkü amirliğine bilgi verir, iki nüsha halinde düzenlediği dilekçenin ikinci nüshasına “alındı” kaydını alarak yabancı uyruklu üyenin dosyasında saklar. Yabancı uyruklu üyeler, üye olmaları nedeni ile, bütün üyelik hak ve sorumluluklarına sahiptir.

bottom of page