top of page

Rotary Nedir ?

Bütün değerli teşebbüslerin temeli sayılan hizmet idealinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi, Tanışıklığın bir hizmet fırsatı olarak geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, iş ve meslek hayatında yüksek ahlak standartlarının teşviki, bütün yararlı mesleklerin değerinin tanınması ve takdir edilmesi ve her Rotaryen’in kendi işini ve mesleğini, topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesi, Her Rotaryen’in “Hizmet ideali”ni kişisel hayatında, iş ve meslek hayatında ve toplum hayatında uygulaması, Hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek adamları arasında Dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle Uluslararası anlayışın, iyi niyet ve barışın geliştirilmesi, olarak tanımlanır. Bu esaslara göre Rotary; 

Bir anlayış ve yaşam biçimidir. 

  • Toplumsaldır ve gizli hiçbir yönü yoktur. 

  • Uluslararası tanışıklığı geliştirir. 

  • Dostluk ve arkadaşlığın gelişmesine olanak verir. 

  • İş ve meslek adamları arasında bilgi alışverişine fırsat sağlar. 

  • İş ve meslek adamlarına birbirine destek olma olanağı verir. 

  • Dostluk ve arkadaşlık ortamı içinde daha insancıl bir toplum yaratır.

  • Üyelerin liderlik yeteneklerini geliştirerek yapıcı çalışmalarla topluma yararlı olmalarını sağlar. Dünya devletleri arasında ilişkilerin gelişmesine ve evrensel barışın sağlanmasına aracı olur.

 

http://www.rotary2440.org

bottom of page